Portal Prawny
Art. 178a kk – prowadzenie w stanie nietrzeźwości

Art. 178a kk – prowadzenie w stanie nietrzeźwości

Artykuł 178a kk jest przepisem karnym, który stanowi, że jazda po alkoholu jest przestępstwem. W obecnej chwili przepis ten wygląda w następujący sposób: Art. 178a Kodeksu Karnego §  1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,...

Kalkulator alkoholu – czy to działa?

Kalkulator alkoholu – czy to działa?

Maksymalne dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi dla kierowców wynosi aktualnie 0,2 promila. Jeżeli stężenie alkoholu we krwi u danej osoby wynosi od 0,2 do 0,5 promila, to oznacza, że znajduje się ona w stanie po użyciu alkoholu. W przypadku, gdy...

Jazda po alkoholu po raz drugi

Jazda po alkoholu po raz drugi

W dzisiejszym wpisie chciałbym poruszyć kwestię konsekwencji, jakie spotkają kierowcę, jeśli będzie prowadzić pojazd po alkoholu po raz drugi. Na ile zabiorą prawo jazdy za jazdę po alkoholu po raz drugi? Czy pójdę do więzienia za jazdę po alkoholu po raz drugi? Jak nie stracić prawa jazdy...

Serwisy prawne

https://jplegal.pl/ile-grozi-za-jazde-po-alkoholu/
https://lextraffic.pl/jazda-po-pijanemu/
https://radcaprawny.media/
Odwołanie od wyników egzaminów adwokackich / radcowskich

Kara za posiadanie narkotyków na własny użytek

Posiadanie narkotyków jest w Polsce przestępstwem, również w przypadku, gdy przeznaczone one były wyłącznie na własny użytek posiadacza. W myśl art. 62 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Zgodnie z art. 37a kk, zamiast kary pozbawienia wolności (jeżeli dane przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 8 lat – np. posiadanie narkotyków) sąd może orzec karę grzywny lub karę ograniczenia wolności. Za posiadanie narkotyków, w przypadku...

Read more