Prawo karne

Kary

Art. 32. KK Karami są: 1) grzywna; 2) ograniczenie wolności; 3) pozbawienie wolności; 4) 25 lat pozbawienia wolności; 5) dożywotnie pozbawienie wolności. Art. 33. KK § 1. Grzywnę wymierza się...

Wyłączenie odpowiedzialności karnej

Art. 25. KK § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. § 2. W...

Formy popełnienia przestępstwa

Art. 13.KK § 1. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. ...

Zasady odpowiedzialności karnej

Art. 1. KK § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. ...

Od jakiego wieku odpowiedzialność karna?

Wiek jest jednym z kryteriów odpowiedzialności karnej. Powszechnie uważa się, że dopiero dokonanie czynu zabronionego w określonym wieku może skutkować prowadzeniem przeciwko delikwentowi śledztwa...

Naprawienie szkody w prawie karnym

Naprawienie szkody wyrządzanej w wyniku przestępstwa w całości lub w części oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę ujęte jest w artykule 46 Kodeksu karnego. Jest...

Kara ograniczenia wolności

Ograniczenie wolności to jedna z kar kryminalnych przewidzianych przez polski Kodeks karny jako następstwo popełnienia określonych przestępstw. Jest to lżejsza dolegliwość od pozbawienia wolności,...

Kiedy sprawca może być uznany za winnego?

Wina w prawie karnym jest słowem kluczowym. Nie wystarczy bowiem, że ktoś popełnił czyn zabroniony opisany w ustawie: musi jeszcze zostać udowodnione, że można...

Grzywna – najlżejsza polska kara kryminalna

Grzywna jest jedną z polskich kar kryminalnych, a więc orzekanych przez sąd w następstwie popełnienia przestępstwa. Polega na zapłacie określonej sumy pieniędzy na rzecz...

Ostatnio dodane