3.8 C
Warszawa
wtorek, 20 października, 2020

Jazda po alkoholu po raz drugi

Zobacz także

Art. 178a kk – prowadzenie w stanie nietrzeźwości

Artykuł 178a kk jest przepisem karnym, który stanowi, że jazda po alkoholu jest przestępstwem. W obecnej chwili przepis ten wygląda w następujący sposób: Art. 178a...

Kalkulator alkoholu – czy to działa?

Maksymalne dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi dla kierowców wynosi aktualnie 0,2 promila. Jeżeli stężenie alkoholu we krwi u danej osoby wynosi od 0,2 do...

Jazda pod wpływem alkoholu

Przestępstwo lub wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu są jednymi z najczęściej popełnianych przez Polaków czynów zabronionych. Każdego dnia około 100-150 osób jest zatrzymywanych za prowadzenie...

Jazda po alkoholu statystyki

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest jednym z najczęściej popełnianych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. W myśl art. 178a § 1 kk, za...

W dzisiejszym wpisie chciałbym poruszyć kwestię konsekwencji, jakie spotkają kierowcę, jeśli będzie prowadzić pojazd po alkoholu po raz drugi. Na ile zabiorą prawo jazdy za jazdę po alkoholu po raz drugi? Czy pójdę do więzienia za jazdę po alkoholu po raz drugi? Jak nie stracić prawa jazdy za jazdę po alkoholu po raz drugi? Zapraszam do dzisiejszego wpisu!

Kwestia jazdy po alkoholu została unormowana w art. 178 kodeksu karnego. W paragrafie pierwszym usankcjonowano podstawowy typ jazdy po alkoholu, zgodnie z którym kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Natomiast w paragrafie 4 tego artykułu ustawodawca usankcjonował tzw. Recydywę jazdy po alkoholu. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jak widać podstawową różnicą jest kara, jaką sąd może nałożyć na sprawcę. W przypadku typu podstawowego może to być nawet kara grzywny, która jest karą najniższego typu w prawie polskim. W przypadku recydywy jedyną dopuszczalną karą jest kara więzienia. Czy to jednak oznacza, że nie ma ucieczki przed więzieniem? Na szczęście istnieje taka możliwość. Sąd może również zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w szczególnie uzasadnionych wypadkach, kiedy nawet najniższa kara przewidziana za przestępstwo byłaby niewspółmiernie surowa, w szczególności:

  1.  jeżeli pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, szkoda została naprawiona albo pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody,
  2. ze względu na postawę sprawcy, zwłaszcza gdy czynił starania o naprawienie szkody lub o jej zapobieżenie,
  3. jeżeli sprawca przestępstwa nieumyślnego lub jego najbliższy poniósł poważny uszczerbek w związku z popełnionym przestępstwem.

Jak widać istotną kwestią jest tutaj szczególnie uzasadniony wypadek. Ponadto art. 37a k.k. stanowi, że jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, można zamiast tej kary orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności, o której mowa w art. 34 § 1a pkt 1 lub 4.

Inną dotkliwą sankcją jest zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W przypadku ponownej jazdy po alkoholu zakaz ten czyn sąd musi orzec dożywotni zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Jak widzisz, również tutaj zostało użyto sformułowanie o szczególnych okolicznościach.

Ostatnią sankcją jest świadczenie w kwocie od 10 do 60 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Popularne w serwisie

Kara ograniczenia wolności

Ograniczenie wolności to jedna z kar kryminalnych przewidzianych przez polski Kodeks karny jako następstwo popełnienia określonych przestępstw. Jest to lżejsza dolegliwość od pozbawienia wolności,...

Ile grozi za posiadanie amfetaminy?

Posiadanie narkotyków jest w Polsce karane, bez względu na ich ilość i rodzaj. O karach za posiadanie narkotyków mowa jest w Ustawie z dnia...

Jazda po alkoholu statystyki

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest jednym z najczęściej popełnianych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. W myśl art. 178a § 1 kk, za...

Kalkulator alkoholu – czy to działa?

Maksymalne dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi dla kierowców wynosi aktualnie 0,2 promila. Jeżeli stężenie alkoholu we krwi u danej osoby wynosi od 0,2 do...

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ostatnio dodane

Prawa Konsumenta

Zazwyczaj, w chwili zakupu nie myślimy o prawach, które nam przysługują w momencie gdy dana rzecz nie spełni naszych oczekiwań lub okaże się być...

3 ciekawostki prawne, o których nie miałeś pojęcia

Prawo kojarzone jest głównie z zawiłymi przepisami, wielostronicowymi aktami prawnymi lub rozprawami sądowymi. Istnieją jednak pewne ciekawostki prawne, które warto znać! Niektóre z nich...

Kary

Art. 32. KK Karami są: 1) grzywna; 2) ograniczenie wolności; 3) pozbawienie wolności; 4) 25 lat pozbawienia wolności; 5) dożywotnie pozbawienie wolności. Art. 33. KK § 1. Grzywnę wymierza się...

Wyłączenie odpowiedzialności karnej

Art. 25. KK § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. § 2. W...

Formy popełnienia przestępstwa

Art. 13.KK § 1. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. ...

Kategorie