Portal Prawny

Prawa Konsumenta

Spis treści

Zazwyczaj, w chwili zakupu nie myślimy o prawach, które nam przysługują w momencie gdy dana rzecz nie spełni naszych oczekiwań lub okaże się być wadliwą. Dopiero w momencie gdy nabyta rzecz nie nadaje się do użytku, pojawiają się pytania i wątpliwości, co można z tym zrobić?

Za niezgodność towaru z umową odpowiada sprzedawca.

Regulują to zapisy prawne obecnie obowiązujące. Oznacza to tyle, że jeśli kupiony przedmiot jest wadliwy, nie spełnia swojej podstawowej funkcji (np. kurtka przeciwdeszczowa przemaka, środek do usuwania kamienia z armatury nie usuwa zabrudzeń), bądź uległ zniszczeniu podczas montażu lub rozruchu w wyniku dołączenia błędnej instrukcji, to odpowiedzialność ponosi sprzedawca.

My jako kupujący w takiej sytuacji mamy kilka możliwości. Możemy żądać wymiany towaru, naprawy towaru wraz ze zwrotem kosztów związanych z dostarczeniem go do naprawy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

Warunkiem niezbędnym do skorzystania z przysługujących nam praw jest zgłoszenie wady towaru sprzedawcy w terminie nie przekraczającym 2 miesięcy od dnia jej ujawnienia. Uprawnienia nie przysługują nam tylko w momencie, gdy kupujący wiedział o wadzie w momencie zakupu i nabył towar w promocji, na wyprzedaży towarów wybrakowanych lub przecenie.

Wszystkie informacje, które często widzimy w sklepie o nieprzyjmowaniu reklamacji po odejściu od kasy nie mają mocy prawnej. Służą one jedynie zniechęceniu klienta od dochodzenia przysługujących mu praw.

Gwarancja jakości i rękojmia.

To sposoby ochrony konsumenta. Gwarancja może być udzielana zarówno przez producenta danego towaru jak i przez jego sprzedawcę. Gwarancja określa obowiązki producenta lub sprzedawcy względem kupującego i powinna być dołączona do towaru w momencie jego zakupu. Udzielenie gwarancji nie wyklucza możliwości skorzystania z powyższych uprawnień w przypadku niezgodności towaru z opisem. To na jaki czas obowiązuje gwarancja zależy od producenta lub sprzedawcy. Generalnie są to 2 lata od momentu zakupu. Coraz częściej jednak producenci udzielają dożywotniej gwarancji na niektóre towary.

Kiedy stwierdzimy wadę możemy żądać odstąpienia od umowy sprzedaży lub obniżenia ceny. Jeśli sprzedawca w terminie 14 dni wymieni towar na nowy, niewadliwy lub dokona jego naprawy, odstąpienie od umowy nie jest możliwe. Aby skorzystać z rękojmi należy zgłosić w sklepie wadę w terminie 1 miesiąca od jej odkrycia.

Zakupy w internecie a odstąpienie od umowy.

W dzisiejszych czasach niemalże wszyscy korzystamy z zakupów przez internet, u przedstawicieli handlowych czy akwizytorów. Warto wiedzieć, że tutaj również przysługuje nam prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od momentu zawarcia tej umowy lub otrzymania towaru. Sprzedawca ma obowiązek poinformowania nas o tym. Odstąpienie od umowy nie może wiązać się z jakimikolwiek opłatami.

Powiązane artykuły