Portal Prawny

Co powinniśmy zrobić, kiedy zauważymy samowolę budowlaną?

Spis treści

Samowola budowlana jest zjawiskiem, z którym mamy do czynienia coraz częściej w naszym kraju. Należy wiedzieć, że pojawiające się do czasu do czasu anomalia pogodowe (zmienne warunki atmosferyczne) sprawiają, że samowolnie wybudowane obiekty budowlane na prywatnych działkach lub ogólnodostępnych terenach mogą stanowić różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Jeżeli mamy wiedzę o tym, że jakiś obiekt jest samowolą budowlaną, najpierw powinniśmy go zgłosić do właściwego powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

W jaki sposób możemy to zrobić? Trzeba wiedzieć, że możemy to zrobić za pomocą pisma, a nawet (co dla wielu z nas może być zaskakujące) anonimowego donosu. Jednak decydując się na drugi wariant, trzeba wziąć pod uwagę to, że sprawa niestety może zostać potraktowana drugorzędnie i osoba zgłaszająca nigdy się nie dowie, jakie działania zostały podjęte w sprawie (lub o braku tych działań). Pamiętajmy o tym, że organy nadzoru budowlanego są na tyle obciążone pracą, że nierzadko potrzebują dłuższego czasu na podjęcie działania. Trzeba z całą mocą podkreślić, że samowola budowlana to przestępstwo, które uregulowane jest w artykule 90 „Prawa budowlanego”. Jakie kara może grozić osobie popełniającej takie przestępstwo? Należy wiedzieć, że osobie popełniającej tego typu przestępstwo może grozić grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Natomiast z „Kodeksu postępowania karnego” wynika, że każdy, kto dowie się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu (samowola jest takim przestępstwem), ma społeczny obowiązek poinformować o tym policję albo prokuraturę.

Oczywiście w praktyce nie oznacza to, że wykonawca samowoli budowlanej zostanie od razu (natychmiast) ukarany, ponieważ w postępowaniu karnym brane jest pod uwagę wiele czynników takich jak na przykład: stopień winy czy umyślność popełnionego czynu. Jednak pamiętajmy o tym, że z pewnością zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa wywoła właściwą reakcję organów i w efekcie doprowadzi do stanu zgodnego z prawem.

Powiązane artykuły