Portal Prawny

Umowa o dzieło – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Spis treści

Freelancerzy przed przekazaniem zleconej pracy zazwyczaj podpisują umowę o dzieło. Co warto o niej wiedzieć? Jakie klauzule należy w niej uwzględnić, aby zabezpieczyć się przed późniejszymi problemami?

Umowa o dzieło – korzyści

Często wykorzystywana do rozliczenia pracy wykonanej przez freelancerów i osób działających w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, umowa o dzieło jest jedną z najkorzystniejszych dla pracodawcy. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na najniższy koszt. Nawiązując tego rodzaju umowę, zleceniodawca nie odprowadza społecznych składek. Ponadto, w jej przypadku nie ma on obowiązku zapewnić zleceniobiorcy urlopu pracowniczego i innych praw, które przysługują osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Umowa o dzieło najczęściej jest zawierana na krótki czas, który potrzebny jest do wykonania danego projektu. Czasem zdarza się, że pracodawcy proponują ją zamiast tej o pracę, dając alternatywę w postaci współpracy B2B. Pierwsza z opcji niekoniecznie jest korzystna dla pracownika.

Warto wiedzieć, że według Państwowej Inspekcji Pracy, pracodawca nagina prawo, proponując umowę cywilno-prawną, gdy zaszedł inny stosunek pracy. Przed podpisaniem umowy o dzieło, warto znać swoje prawa. W przypadkach, gdy jako freelancer współpracujesz z wieloma różnymi zleceniodawcami, jest to oczywiście najłatwiejsze rozwiązanie.

Umowa o dzieło – elementy

Istotą umowy o dzieło jest rezultat, który zaszedł w wyniku podjęcia współpracy obu stron. Każda z nich zobowiązuje się do określonych czynności. Zleceniodawca – do realizacji zadania w ustalonym w dokumencie czasie, zleceniobiorca natomiast – do oceny rezultatu i wypłacenia stosownego wynagrodzenia. Obiektem umowy może być zarówno dobro materialne, jak i niematerialne, Może być to na przykład paczka tekstów czy też wykonanie logo.

Przy zawieraniu umowy o dzieło, warto pamiętać o aneksie dotyczącym praw autorskich. Bez ich przekazania zleceniodawca nie może wprowadzać żadnych zmian w tekstach i sprzedawać ich dalej – prawa pozostają po Twojej stronie. Dlatego pracodawca powinien zadbać, aby uzyskać tego typu przekazanie na piśmie.

Jako zleceniobiorca, powinieneś zadbać o inną kwestię. Nie jest to konieczne, ale może znacznie pomóc Ci na późniejszych etapach ścieżki zawodowej. Warto w swojej umowie o dzieło zawrzeć zapis o możliwości wykorzystania przekazanych prac w portfolio. Często freelancerzy zastanawiają się, czy mają prawo do tego rodzaju działań. Uwzględniając tego rodzaju zapis, możesz bez obaw uwzględnić przygotowane przez siebie dzieło w portfolio.

Pracując wyłącznie na umowach o dzieło, należy pamiętać o składkach na ubezpieczenie zdrowotne. Jako że w przypadku tej umowy cywilno-prawnej pracodawca ich nie odprowadza, konieczne jest ich samodzielne opłacenie w NFZ. W innym wypadku nie przysługuje Ci prawo do darmowej publicznej opieki zdrowotnej. W przypadku przerwy w opłatach możesz być zobligowany do spłacenia kary. Jeśli natomiast po przerwie podejmiesz pracę na umowę zlecenie, kara zostanie automatycznie anulowana.

Powiązane artykuły