3.8 C
Warszawa
wtorek, 20 października, 2020

Kara za posiadanie narkotyków na własny użytek

Zobacz także

Co grozi za posiadanie marihuany?

Posiadanie narkotyków w Polsce jest zawsze przestępstwem, niezależnie od ilości i rodzaju posiadanych substancji odurzających. Odpowiedzialność karna grozi za posiadanie również marihuany. Kary za...

Jazda pod wpływem narkotyków

Za jazdę pod wpływem narkotyków grożą te same kary, co za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Zgodnie z art. 178a § 1 kk,...

Ile grozi za posiadanie amfetaminy?

Posiadanie narkotyków jest w Polsce karane, bez względu na ich ilość i rodzaj. O karach za posiadanie narkotyków mowa jest w Ustawie z dnia...

Posiadanie narkotyków jest w Polsce przestępstwem, również w przypadku, gdy przeznaczone one były wyłącznie na własny użytek posiadacza. W myśl art. 62 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Zgodnie z art. 37a kk, zamiast kary pozbawienia wolności (jeżeli dane przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 8 lat – np. posiadanie narkotyków) sąd może orzec karę grzywny lub karę ograniczenia wolności.

Za posiadanie narkotyków, w przypadku gdy przedmiotem czynu była znaczna ilość środków odurzających albo substancji psychotropowych, grozi kara pozbawienia wolności od roku do nawet 10 lat (art. 62 ust. 2 upn). Zdaniem Sądu Najwyższego należy przyjąć, że znaczną ilością środków odurzających albo substancji psychotropowych jest ilość, którą jednocześnie może odurzyć się co najmniej kilkadziesiąt osób (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 2011 roku, sygn. akt IV KK 127/11).

W przypadku przestępstwa, jakim jest posiadanie narkotyków, ustawodawca wyróżnia tzw. wypadek mniejszej wagi. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nie wskazuje wprost, jak należy rozumieć pojęcie „wypadek mniejszej wagi”. Posiadanie niewielkiej ilości narkotyku łagodnego rodzaju można uznać za wypadek mniejszej wagi, o którym mowa w art. 62 ust. 3 upn (wyrok Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 9 maja 2013 roku, sygn. akt II AKa 129/13). Przy ocenie, czy posiadanie narkotyków stanowi wypadek mniejszej wagi sąd powinien brać pod uwagę również przeznaczenie posiadanych substancji – łagodniejszą karę poniesie ten, kto posiadał narkotyki wyłącznie na własny użytek. Za posiadanie narkotyków będące wypadkiem mniejszej wagi grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do roku (art. 62 ust. 3 upn).

Za posiadanie narkotyków wyłącznie na własny użytek grożą zdecydowanie łagodniejsze kary. Może się również zdarzyć, że prokurator podejmie decyzję o umorzeniu postępowania jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego. Przesłanki, jakie należy spełnić, aby prokurator wydał postanowienie o umorzeniu postępowania zostały wymienione w art. 62a upn. Prokurator może wydać postanowienie o umorzeniu postępowania przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli przedmiotem czynu była nieznaczna ilość narkotyków, przeznaczonych jedynie na użytek własny sprawcy, a orzeczenie przez sąd wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu oraz stopień jego społecznej szkodliwości. Takie postanowienie może być wydane z inicjatywy prokuratora albo na pisemny wniosek podejrzanego lub jego obrońcy.

Popularne w serwisie

Co grozi za posiadanie marihuany?

Posiadanie narkotyków w Polsce jest zawsze przestępstwem, niezależnie od ilości i rodzaju posiadanych substancji odurzających. Odpowiedzialność karna grozi za posiadanie również marihuany. Kary za...

Prawa Konsumenta

Zazwyczaj, w chwili zakupu nie myślimy o prawach, które nam przysługują w momencie gdy dana rzecz nie spełni naszych oczekiwań lub okaże się być...

Art. 178a kk – prowadzenie w stanie nietrzeźwości

Artykuł 178a kk jest przepisem karnym, który stanowi, że jazda po alkoholu jest przestępstwem. W obecnej chwili przepis ten wygląda w następujący sposób: Art. 178a...

Kara za posiadanie narkotyków na własny użytek

Posiadanie narkotyków jest w Polsce przestępstwem, również w przypadku, gdy przeznaczone one były wyłącznie na własny użytek posiadacza. W myśl art. 62 ust. 1...

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ostatnio dodane

Prawa Konsumenta

Zazwyczaj, w chwili zakupu nie myślimy o prawach, które nam przysługują w momencie gdy dana rzecz nie spełni naszych oczekiwań lub okaże się być...

3 ciekawostki prawne, o których nie miałeś pojęcia

Prawo kojarzone jest głównie z zawiłymi przepisami, wielostronicowymi aktami prawnymi lub rozprawami sądowymi. Istnieją jednak pewne ciekawostki prawne, które warto znać! Niektóre z nich...

Kary

Art. 32. KK Karami są: 1) grzywna; 2) ograniczenie wolności; 3) pozbawienie wolności; 4) 25 lat pozbawienia wolności; 5) dożywotnie pozbawienie wolności. Art. 33. KK § 1. Grzywnę wymierza się...

Wyłączenie odpowiedzialności karnej

Art. 25. KK § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. § 2. W...

Formy popełnienia przestępstwa

Art. 13.KK § 1. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. ...

Kategorie