Portal Prawny

Jazda po alkoholu – konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu

Spis treści

Co grozi za jazdę po alkoholu?

Jazda pod wpływem alkoholu naraża kierującego na dotkliwe kary. To, jak duże będą, zależy bezpośrednio od ilości promili, które wskaże alkomat w trakcie kontroli drogowej. Najgorzej sytuacja wygląda w momencie, gdy kierowca będący pod wpływem alkoholu spowoduje śmiertelny wypadek drogowy. W takiej sytuacji bardzo prawdopodobna jest kara bezwzględnego pozbawienia wolności. Niestety nawet w momencie, gdy nikogo nie zabijemy, a jedynie zostaniemy przyłapani na jeździe pod wpływem alkoholu, nasz portfel mocno ucierpi. Mając we krwi więcej niż 0,2 a mniej niż 0,5 promila, już podczas kontroli drogowej dostajemy 10 punktów karnych i urzędowy zakaz prowadzenie pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Dodatkowo policjant nakłada na nas mandat w wysokości do 5 000 złotych. Zdecydowanie gorzej sytuacja wygląda, gdy stężenie alkoholu w naszej krwi przekracza 0,5 promila. Nałożony zostaje przynajmniej 3-leni zakaz prowadzenia pojazdów oraz różnego rodzaju sankcje finansowe, które kosztować będą nas nawet 60 000 złotych. Taki kierowca zagrożony jest również karą pozbawienia wolności.

Kiedy jest wykroczenie po alkoholu?

O wykroczeniu mówimy wyłącznie w sytuacji, gdy kierujący pojazdem mechanicznym ma we krwi nie więcej jak 0,5 promila alkoholu. „Wydmuchanie” na alkomacie wartości 0,1-0,25 mg naraża nas na dotkliwe straty finansowe, punkty karne i zakaz prowadzenia pojazdów, ale nie jesteśmy traktowani jak przestępcy. Prawdziwe kłopoty zaczynają się w momencie, gdy posiadamy we krwi stężenie przekraczające 0,5 promila.

Jaka jest kara za jazdę po alkoholu?

Kara zależy od stężenia alkoholu, jakie posiadamy w krwi. Im więcej wypiliśmy, tym gorzej wygląda nasza sytuacja. Wykroczenie, o jakim możemy mówić w momencie, gdy poziom alkoholu nie przekracza 0,5 promila to zakaz prowadzenia pojazdu od 6 miesięcy do 3 lat, kara do 5 000 złotych oraz możliwość 30-dniowego aresztu. Stężenie alkoholu przekraczające 0,5 promila to już prawdziwe kłopoty. Prowadząc samochód w takim stanie, popełniamy przestępstwo zagrożone punktami karnymi, bardzo dotkliwymi karami finansowymi (nawet 60 000 zł) i możliwością bezwzględnego więzienia. Wydaje się, że biorąc pod uwagę te wszystkie sankcje, po większej imprezie warto zamówić taksówkę.

Co grozi za jazdę po pijanemu 3 promile?

Jadąc samochodem w stanie upojenia alkoholowego, a przy takim stężeniu alkoholu nie można nazwać tego inaczej, podczas kontroli drogowej stracimy uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Nie ominie nas też kara finansowa, która sięga 60 000 złotych. Bardzo często nakładana jest również dodatkowa kara, której wysokość zależna jest od osiąganych dochodów. Nadchodząca nowelizacja Kodeksu karnego zakłada możliwość konfiskaty pojazdów w sytuacji, gdy kierowca, prowadząc samochód, będzie posiadał przynajmniej 1,5 promila alkoholu we krwi. Konfiskata ma być przeprowadzana zawsze, a nie tylko w momencie spowodowania wypadku. Zapisy sugerują także, że w przypadku tego rodzaju przestępstw nie będzie można liczyć na możliwość odstąpienia od orzeczenia przepadku nawet w sytuacjach wyjątkowych. Trudno jednak ostatecznie stwierdzić, czy wspomniane przepisy wejdą w życie.

Dopuszczalna jazda po alkoholu w Polsce?

W Polsce możliwe jest prowadzenie samochodów i innych pojazdów mechanicznych wyłącznie wtedy, gdy stężenie alkoholu we krwi kierującego nie przekracza 0,2 promila. Pomimo że przepisy dopuszczają możliwość kierowania pojazdem po wypiciu bardzo niewielkiej porcji alkoholu, wsiadanie za kółko w takiej sytuacji wydaje się bardzo ryzykowne i może wiązać się z poważnymi konsekwencjami, gdy alkomat w trakcie kontroli pokaże większą wartość.

Jazda po alkoholu nowe przepisy?

Nowe przepisy, które weszły w życie od początku roku, zdecydowanie zwiększyły ilość restrykcji stosowanych bezpośrednio w pijanych kierowców. Coraz większe mandaty i realna możliwość umieszczenia w areszcie sprawiają, że jazda po wypiciu nawet najmniejszych ilości alkoholu staje się bardzo ryzykowna. Warto wiedzieć, że z dniem 17 września 2022 roku wzrasta ilość punków karnych z 10 do 15 i coraz bardziej realne staje się wprowadzenie konfiskaty pojazdów dla kierowców, u których wykryje się więcej niż 1,5 promila.

Na ile zabierają prawo jazdy po alkoholu?

Prawo jazdy może zostać odebrane zawsze, gdy stężenie alkoholu we krwi przekroczy 0,2 promila. W momencie, gdy wynosi ono do 0,5 promila, policja występuje o odebranie uprawnień na czas od 6 miesięcy do 3 lat. Zdecydowanie gorzej sprawa wygląda w momencie, gdy kierowca „wydmucha” więcej niż 0,5 promila. Wtedy straci prawo jazdy na przynajmniej 3 lata, a okres ten prawdopodobnie będzie sporo dłuższy. Wszystko jeszcze bardziej się komplikuje, gdy kierujący pojazdem mechanicznym będąc na podwójnym gazie, spowoduje wypadek.

Jazda pod wpływem alkoholu po raz drugi?

Recydywa zagrożona jest odebraniem uprawnień nawet na 10 lat. Sytuacja ta powoduje nałożenie grzywny oraz realną groźbę aresztu, który w tym przypadku może nie być wyłącznie straszakiem, a prawdziwą karą za popełnione przestępstwo. W momencie, gdy jadąc samochodem, spowodowany zostanie wypadek, sąd bez wątpienia zarządzi dożywotnie odebranie prawa jazdy bez możliwości odwołania. Wszystkie te kary mają zniechęcić kierowców do wsiadanie za kierownicę po spożyciu napojów alkoholowych. Nie zanosi się na ich łagodzenie, a bardziej na kolejne sankcje, które bardzo prawdopodobnie będą kończyć się w niedalekiej przyszłości konfiskatą pojazdu.

LEX TRAFFIC Kancelaria prawa ruchu drogowego

Powiązane artykuły