Portal Prawny

Kalkulator alkoholu – czy to działa?

Spis treści

Maksymalne dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi dla kierowców wynosi aktualnie 0,2 promila. Jeżeli stężenie alkoholu we krwi u danej osoby wynosi od 0,2 do 0,5 promila, to oznacza, że znajduje się ona w stanie po użyciu alkoholu. W przypadku, gdy stężenie to przekracza 0,5 promila, mówimy o stanie nietrzeźwości. W zależności od stężenia alkoholu u kierowcy jazda pod wpływem alkoholu może być przestępstwem albo wykroczeniem. Jazda w stanie po użyciu alkoholu stanowi wykroczeniem z art. 87 § 1 kw, natomiast jazda w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem określonym w art. 178a § 1 kk.

Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym) grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Sąd orzeka oprócz kary środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata oraz obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tys. złotych. W wielu przypadkach sąd obciąża również oskarżonego kosztami postępowania sądowego.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem, za które grozi kara aresztu albo grzywny w wysokości nie niższej niż 50 złotych. Dodatkową dolegliwością jest zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Podobnie jak w przypadku przestępstwa, w sprawie o wykroczenie sąd również może zasądzić koszty postępowania od obwinionego.

Dokładny alkomat online

Od kilku lat popularnością cieszą się tzw. kalkulatory alkoholu. Są to aplikacje służące do oszacowania stężenia alkoholu w organizmie. Metabolizm alkoholu zależy bowiem od indywidualnych cech fizjologicznych danego człowieka. Dlatego przy korzystaniu z kalkulatora trzeźwości należy podać najpierw takie dane jak płeć, wiek, wzrost i masa ciała. Następnie należy wskazać rodzaj i ilość spożytego alkoholu. Na podstawie zebranych danych kalkulator oszacuje aktualne stężenie alkoholu w organizmie.

Na korzystanie z kalkulatora alkoholu decyduje się wiele osób po zakrapianej imprezie. Warto pamiętać, że wartości podane przez kalkulator trzeźwości mają charakter orientacyjny i nie odzwierciedlają dokładnego stężenia alkoholu, w szczególności u osób, które zmagają się z dokuczliwymi objawami „syndromu dnia wczorajszego”. Jazda na kacu może być bardzo ryzykowna i zakończyć się sprawą w sądzie. Dokładniejszy wynik można uzyskać za pomocą alkomatu. W sprzedaży dostępne są niewielkie urządzenia do użytku domowego. Najlepszym sposobem na sprawdzenie stanu trzeźwości jest jednak przebadanie się policyjnym alkomatem. Z profesjonalnego alkomatu można skorzystać bezpłatnie w każdej jednostce Policji.

Powiązane artykuły