Portal Prawny

Jazda pod wpływem alkoholu

Spis treści

Przestępstwo lub wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu są jednymi z najczęściej popełnianych przez Polaków czynów zabronionych. Każdego dnia około 100-150 osób jest zatrzymywanych za prowadzenie pojazdu mechanicznego, kiedy w ich organizmie znajduje się jeszcze alkohol. Konsekwencje takiego czynu są bardzo dotkliwe.

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

Jazdę po alkoholu możemy podzielić na dwie kategorie. Pierwsza to jest wykroczenia, druga to już natomiast przestępstwo.

Z wykroczeniem mamy do czynienia, kiedy dana osoba prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym mając we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu. Jest to odpowiednik 0,1 do 0,25 mg alkoholu w litrze wydychanego powietrza. Z przestępstwem mamy natomiast do czynienia, kiedy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu przekroczy granicę 0,25 mg lub 0,5 promila we krwi.

Co natomiast grozi za jazdę po alkoholu? Kwestię tę w przypadku wykroczenia rozstrzyga art. 87 § 1 kodeksu wykroczeń, który stanowi, że popełnia wykroczenie ten kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Jak widać Sąd może na nas nałożyć nawet karę aresztu. Najczęściej spotykaną karą jest jednak kara grzywny. Rzadko kiedy sądy skazują dana osobę na grzywnę poniżej 1.000,00 zł.

Przestępstwo jazdy po alkoholu reguluje natomiast art. 178a § 1 k.k. Zgodnie z tym artykułem kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W każdym z powyższych przypadków sąd musi orzec dodatkowo zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W przypadku wykroczenia zakaz ten może wynosić od 6 miesięcy do lat 3, natomiast za przestępstwo sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznym w przedziale od 3 lat do lat 15.

W przypadku przestępstwa powstaje jeszcze jedna dolegliwości, w postaci obowiązku zapłaty określonej sumy na rzecz Funduszy Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Sąd orzeka obowiązek ten w przedziale od 5 do 60 tys. złotych.
Jak widać konsekwencję są bardzo dolegliwe. Są natomiast pewne rozwiązania, które minimalizują powyższe kary. Jeśli masz problem z jazdą po alkoholu to zgłoś się do nas. Zapewnimy tobie pomoc prawną najwyższej jakości.

Powiązane artykuły