3.8 C
Warszawa
wtorek, 20 października, 2020

Jazda pod wpływem alkoholu

Zobacz także

Art. 178a kk – prowadzenie w stanie nietrzeźwości

Artykuł 178a kk jest przepisem karnym, który stanowi, że jazda po alkoholu jest przestępstwem. W obecnej chwili przepis ten wygląda w następujący sposób: Art. 178a...

Kalkulator alkoholu – czy to działa?

Maksymalne dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi dla kierowców wynosi aktualnie 0,2 promila. Jeżeli stężenie alkoholu we krwi u danej osoby wynosi od 0,2 do...

Jazda po alkoholu po raz drugi

W dzisiejszym wpisie chciałbym poruszyć kwestię konsekwencji, jakie spotkają kierowcę, jeśli będzie prowadzić pojazd po alkoholu po raz drugi. Na ile zabiorą prawo jazdy za jazdę po alkoholu...

Jazda po alkoholu statystyki

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest jednym z najczęściej popełnianych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. W myśl art. 178a § 1 kk, za...

Przestępstwo lub wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu są jednymi z najczęściej popełnianych przez Polaków czynów zabronionych. Każdego dnia około 100-150 osób jest zatrzymywanych za prowadzenie pojazdu mechanicznego, kiedy w ich organizmie znajduje się jeszcze alkohol. Konsekwencje takiego czynu są bardzo dotkliwe.

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

Jazdę po alkoholu możemy podzielić na dwie kategorie. Pierwsza to jest wykroczenia, druga to już natomiast przestępstwo.

Z wykroczeniem mamy do czynienia, kiedy dana osoba prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym mając we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu. Jest to odpowiednik 0,1 do 0,25 mg alkoholu w litrze wydychanego powietrza. Z przestępstwem mamy natomiast do czynienia, kiedy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu przekroczy granicę 0,25 mg lub 0,5 promila we krwi.

Co natomiast grozi za jazdę po alkoholu? Kwestię tę w przypadku wykroczenia rozstrzyga art. 87 § 1 kodeksu wykroczeń, który stanowi, że popełnia wykroczenie ten kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Jak widać Sąd może na nas nałożyć nawet karę aresztu. Najczęściej spotykaną karą jest jednak kara grzywny. Rzadko kiedy sądy skazują dana osobę na grzywnę poniżej 1.000,00 zł.

Przestępstwo jazdy po alkoholu reguluje natomiast art. 178a § 1 k.k. Zgodnie z tym artykułem kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W każdym z powyższych przypadków sąd musi orzec dodatkowo zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W przypadku wykroczenia zakaz ten może wynosić od 6 miesięcy do lat 3, natomiast za przestępstwo sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznym w przedziale od 3 lat do lat 15.

W przypadku przestępstwa powstaje jeszcze jedna dolegliwości, w postaci obowiązku zapłaty określonej sumy na rzecz Funduszy Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Sąd orzeka obowiązek ten w przedziale od 5 do 60 tys. złotych.
Jak widać konsekwencję są bardzo dolegliwe. Są natomiast pewne rozwiązania, które minimalizują powyższe kary. Jeśli masz problem z jazdą po alkoholu to zgłoś się do nas. Zapewnimy tobie pomoc prawną najwyższej jakości.

Popularne w serwisie

Prawa Konsumenta

Zazwyczaj, w chwili zakupu nie myślimy o prawach, które nam przysługują w momencie gdy dana rzecz nie spełni naszych oczekiwań lub okaże się być...

Urlop w trakcie trwania epidemii – co z jego wykorzystaniem?

Generalna zasada mówi, że to pracownik wybiera termin urlopu (według planów urlopów lub po indywidualnym ustaleniu z pracodawcą), ale pamiętajmy, że i od tej...

Dyrektywy i rozporządzenia Unii Europejskiej

W debacie publicznej bardzo często można usłyszeć o prawie wspólnotowym Unii Europejskiej. Czym tak naprawdę są te akty prawne, przez jaki organ i w...

Praca zdalna – co musi pracownik, a co pracodawca?

Abstrahując od koronawirusa: to pracodawca każdorazowo decyduje o przyznaniu pracownikowi pracy zdalnej. Tenże może o nią wnioskować, co określone zostało w artykule 108, paragrafie...

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ostatnio dodane

Prawa Konsumenta

Zazwyczaj, w chwili zakupu nie myślimy o prawach, które nam przysługują w momencie gdy dana rzecz nie spełni naszych oczekiwań lub okaże się być...

3 ciekawostki prawne, o których nie miałeś pojęcia

Prawo kojarzone jest głównie z zawiłymi przepisami, wielostronicowymi aktami prawnymi lub rozprawami sądowymi. Istnieją jednak pewne ciekawostki prawne, które warto znać! Niektóre z nich...

Kary

Art. 32. KK Karami są: 1) grzywna; 2) ograniczenie wolności; 3) pozbawienie wolności; 4) 25 lat pozbawienia wolności; 5) dożywotnie pozbawienie wolności. Art. 33. KK § 1. Grzywnę wymierza się...

Wyłączenie odpowiedzialności karnej

Art. 25. KK § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. § 2. W...

Formy popełnienia przestępstwa

Art. 13.KK § 1. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. ...

Kategorie