Portal Prawny

Jazda po alkoholu statystyki

Spis treści

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest jednym z najczęściej popełnianych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. W myśl art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Sąd oprócz kary orzeka również środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres co najmniej 3 lat oraz obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 5 tys. złotych.

Zgodnie z danymi zgromadzonymi przez Komendę Główną Policji, w 2019 roku funkcjonariusze Policji zatrzymali na polskich drogach łącznie około 56 158 nietrzeźwych kierujących. W ubiegłym roku najwięcej kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu zatrzymano w województwie mazowieckim (7632 osób). W porównaniu z rokiem 2018 liczba ta niestety wzrosła – w 2018 roku policjanci zatrzymali 7079 kierowców znajdujących się w stanie nietrzeźwości. Najmniej pijanych kierowców w 2019 roku zatrzymano na terenie województwa opolskiego. Policjanci z województwa opolskiego ujęli 1355 kierowców prowadzących po alkoholu (o 75 osób więcej niż w 2018 roku).

Alkohol znacząco upośledza zdolności psychomotoryczne kierowcy i wydłuża jego czas reakcji. Im wyższe stężenie alkoholu w organizmie kierowcy, tym większe ryzyko spowodowania przez niego wypadku drogowego. Zgodnie z art. 177 § 1 kk, Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek,w którym inna osoba odniosła uszczerbek na zdrowiu trwający powyżej 7 dni, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli wskutek tego wypadku inna osoba poniosła śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu (czyli trwałe kalectwo), to sprawcy grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. W myśl art. 178 kk, jeżeli sprawca wypadku znajdował się w momencie popełnienia czynu w stanie nietrzeźwości, to sąd orzeka wobec niego karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Z raportu sporządzonego przez Komendę Główną Policji wynika, że w 2019 roku uczestnicy ruchu drogowego (w tym również i kierujący pojazdami) znajdujący się pod wpływem alkoholu brali udział w 2717 wypadkach drogowych (jest to 9% ogólnej liczby wypadków). W wypadkach z udziałem osób pod wpływem alkoholu zginęło 326 osób, a 3081 osób zostało rannych. Zarówno liczba wypadków, jak i ofiar śmiertelnych oraz osób rannych zmniejszyła się w porównaniu do roku 2018. W 2018 roku doszło bowiem do 2779 wypadków z udziałem osób nietrzeźwych, w których było 370 ofiar śmiertelnych oraz 3112 osób rannych.

Powiązane artykuły