Portal Prawny

3 ciekawostki prawne, o których nie miałeś pojęcia

Spis treści

Prawo kojarzone jest głównie z zawiłymi przepisami, wielostronicowymi aktami prawnymi lub rozprawami sądowymi. Istnieją jednak pewne ciekawostki prawne, które warto znać! Niektóre z nich mogą okazać się przydatne, inne natomiast raczej ograniczają się do spowodowania uśmiechu na twarzy…

Ciekawostki prawne – pszczoły w Kodeksie cywilnym

Co myślimy słysząc “prawo cywilne”? Spadki, alimenty, własność, umowy… Niewiele osób jednak wie, że Kodeks cywilny reguluje pewną kwestię dotyczącą pszczół! Artykuł 182 odnosi się do roju pszczół, który się wyroił, czyli najprościej mówiąc – odleciał ze swojego dotychczasowego ulu. W przypadku, gdy osiedli się w obcym ulu, staje się z mocy prawa własnością właściciela tegoż ulu. Jeżeli jednak pierwszy właściciel stale poszukuje swojego roju pszczół, ma prawo wejść na cudzy grunt w pościgu. Musi jednak naprawić potencjalnie powstałą szkodę.

Ciekawostki prawne – 15-latek może trafić do więzienia zamiast poprawczaka

Według Kodeksu karnego, odpowiedzialności karnej podlega jedynie osoba, która ukończyła 17 lat. Istnieje jednak pewien wyjątek, na mocy którego nieletni po ukończeniu 15 roku życia, może odpowiadać na takich samych zasadach jak osoba dorosła. Są to ściśle określone przypadki w katalogu art. 10 § 2 KK. Zatem, aby było to możliwe, 15-latek musi dopuścić się: zamachu na życie Prezydenta RP, zabójstwa umyślnego zwykłego, morderstwa, umyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu typu podstawowego lub kwalifikowanego, umyślnego spowodowania katastrofy w komunikacji typu podstawowego lub kwalifikowanego, czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego ze skutkiem w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, wzięcia zakładników typu podstawowego lub kwalifikowanego albo rozboju. Odpowiada on wówcza karnie, jeśli dodatkowo przemawiają za tym okoliczności sprawy oraz właściwości i warunki osobiste sprawcy, a zwłaszcza jeśli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne.

Ciekawostki prawne – czyj jest kosmos?

Prawo międzynarodowe publiczne to dziedzina prawa, która nie posiada tak jak np. prawo cywilne, głównego aktu prawnego uznawanego za fundament całej gałęzi. Na jego całokształt składają się różne teksty prawne, a także umowy międzynarodowe, więc w rzeczywistości to jej strony kształtują prawo. Warto zwrócić uwagę na Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi z 1967 roku, który obowiązuje do dziś. Na jego mocy państwa uznały, że kosmos jest niezawłaszczalny i jest dobrem wspólnym wszystkich narodów. Może być wykorzystywany tylko w celach pokojowych.

Powiązane artykuły