3.8 C
Warszawa
wtorek, 20 października, 2020

Jazda pod wpływem narkotyków

Zobacz także

Kara za posiadanie narkotyków na własny użytek

Posiadanie narkotyków jest w Polsce przestępstwem, również w przypadku, gdy przeznaczone one były wyłącznie na własny użytek posiadacza. W myśl art. 62 ust. 1...

Co grozi za posiadanie marihuany?

Posiadanie narkotyków w Polsce jest zawsze przestępstwem, niezależnie od ilości i rodzaju posiadanych substancji odurzających. Odpowiedzialność karna grozi za posiadanie również marihuany. Kary za...

Ile grozi za posiadanie amfetaminy?

Posiadanie narkotyków jest w Polsce karane, bez względu na ich ilość i rodzaj. O karach za posiadanie narkotyków mowa jest w Ustawie z dnia...

Za jazdę pod wpływem narkotyków grożą te same kary, co za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu pod wpływem środka odurzającego lub substancji psychotropowej grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Oprócz kary sąd orzeka również środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz obowiązek zapłacenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Jeżeli podczas kontroli drogowej policjant znajdzie przy kierowcy narkotyki – oznacza to dodatkowe kłopoty. Zgodnie bowiem z art. 62 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, za posiadanie narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat (ewentualnie na podstawie art. 37a kk sąd może zamiast tej kary orzec grzywnę alb o karę ograniczenia wolności).

Jazda pod wpływem narkotyków może być w niektórych wypadkach wykroczeniem. Zgodzie z art. 87 § 1 kw, za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu grozi grzywna w wysokości od 50 złotych albo kara aresztu (od 5 do 30 dni). Podobnie jak w przypadku przestępstwa z art. 178a § 1 kk, za wykroczenie polegające na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu orzeka się również zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

W przypadku jazdy po alkoholu łatwo jest ustalić, czy dany czyn stanowi przestępstwo, czy wykroczenie. Przestępstwem jest prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości – to oznacza, że odpowiedzialność karną poniesie kierowca, który prowadził pojazd mając we krwi więcej niż 0,5 promila alkoholu. Z kolei za wykroczenie odpowie kierowca prowadzący pojazd, mając we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu (czyli znajdujący się w stanie po użyciu alkoholu).

W sprawach o jazdę pod wpływem narkotyków przepisy nie są już tak jednoznaczne. W każdej sprawie o jazdę po narkotykach sąd musi ustalić, czy stężenie środka odurzającego w organizmie kierowcy w momencie zatrzymania miało realny wpływ na jego sprawność psychomotoryczną w stopniu podobnym, jak w przypadku znajdowania się w stanie nietrzeźwości. Taką opinię wyraził m.in. Sąd Okręgowy w Gliwicach w wyroku z dnia 10 lutego 2015 roku (sygn. Akt VI Ka 1019/14). Wyrok w tej sprawie zależy więc w dużej mierze od opinii biegłego toksykologa.

Jako „stan po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu” należy rozumieć stan równoznaczny ze znajdowaniem się środka odurzającego lub substancji psychoaktywnej w organizmie kierowcy (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2011 roku, sygn. akt V K 398/10). Sąd Najwyższy podkreślał, iż samo użycie narkotyku nie musi oznaczać realnego wpływu na zdolności psychomotoryczne kierowcy. Obecność narkotyków w organizmie kierowcy stwierdzana jest zazwyczaj na podstawie badania śliny w momencie zatrzymania.

Popularne w serwisie

Porady prawne z dziedziny prawa podatkowego

Bez wątpienia prawo podatkowe w Polsce jest jedną z najbardziej skomplikowanych dziedzin prawa. Organy podatkowe dość często wydają różne rozstrzygnięcia w identycznych sprawach. Olbrzymie...

Jazda po alkoholu statystyki

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest jednym z najczęściej popełnianych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. W myśl art. 178a § 1 kk, za...

Jazda pod wpływem narkotyków

Za jazdę pod wpływem narkotyków grożą te same kary, co za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Zgodnie z art. 178a § 1 kk,...

Dlaczego Polacy coraz częściej się rozwodzą?

Statystyki z ostatnich lat pokazują, że Polacy coraz częściej się rozwodzą. Zaobserwować możemy to także w swoich środowiskach, w pracy czy w rodzinie. Coraz...

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ostatnio dodane

Prawa Konsumenta

Zazwyczaj, w chwili zakupu nie myślimy o prawach, które nam przysługują w momencie gdy dana rzecz nie spełni naszych oczekiwań lub okaże się być...

3 ciekawostki prawne, o których nie miałeś pojęcia

Prawo kojarzone jest głównie z zawiłymi przepisami, wielostronicowymi aktami prawnymi lub rozprawami sądowymi. Istnieją jednak pewne ciekawostki prawne, które warto znać! Niektóre z nich...

Kary

Art. 32. KK Karami są: 1) grzywna; 2) ograniczenie wolności; 3) pozbawienie wolności; 4) 25 lat pozbawienia wolności; 5) dożywotnie pozbawienie wolności. Art. 33. KK § 1. Grzywnę wymierza się...

Wyłączenie odpowiedzialności karnej

Art. 25. KK § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. § 2. W...

Formy popełnienia przestępstwa

Art. 13.KK § 1. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. ...

Kategorie