Portal Prawny

Rozwód z orzekaniem o winie

Spis treści

Decyzja o rozwodzie nigdy nie jest sprawą prostą. Szczególnie trudno bywa w sytuacjach oczywistej winy jednej ze stron. Zwykle wina ta kojarzona jest ze zdradą, tą jednak można wybaczyć lub przynajmniej podjąć próbę walki o związek. Gorzej, gdy rozpad jest trwały, jedna ze stron znęcała się nad drugą czy oszukiwała w poważnych sprawach finansowych.

Zawinione przyczyny rozwodu

Najczęstszą przyczyną rozwodów w Polsce jest alkoholizm i związana z nim zazwyczaj przemoc domowa, mająca różne formy, nie tylko niejako oczywistą fizyczną, ale i psychiczną. Równie częstą przyczyną jest zdrada, przy czym także nie musi być to zdrada fizyczna, ale różne formy zachowań nieobyczajnych czy powszechnie uznawanych za nieprzyzwoite. Zdarzają się sytuacje, w których jedna ze stron w związku nie stanowi właściwej opieki nad druga, na przykład wyjeżdża za granice i nie podtrzymuje kontaktu lub nie przesyła środków na utrzymanie rodziny. Mamy wówczas do czynienia z porzuceniem. Jedną z przyczyn może też być odmowa współżycia, jeśli nie jest ona uzasadniona chorobą.

Dowody na istnienie winy

Wyrok sądowy zawsze musi być oparty na odpowiednich przesłankach i dowodach, a dopiero na ich podstawie może być orzeczony rozwód i ustalona wina jednej ze stron. Nie zawsze jest to proste. Każda sprawa wymaga indywidualnej oceny i nie ma dwóch takich samych problemów. Dlatego strona, która chce udowodnić winę, musi przedstawić jasne dowody: materiały w postaci zeznań świadków, nagrania wideo, sms czy korespondencję mailową. Co ciekawe, z rozwodem związana jest także zasada dopuszczalności wniesienia wniosku rozwodowego. Możemy mieć przecież do czynienia z odwrotną sytuacją, kiedy to strona, która została skrzywdzona, zdradzona czy opuszczona nie wyraża zgody na rozwód. Jeśli nie będzie akceptować tej decyzji, rozwód nie zostanie orzeczony. Podobnie stanie się, jeśli jego orzeczenie byłoby niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Jest przyjęte, że nie zostawia się osoby chorej czy niepełnosprawnej, pozostającej w sytuacji, w której rozwód stanowiłby dla niej po prostu nieodwracalną krzywdę.

Konsekwencje rozwodu z orzeczeniem winy

Najważniejszą kwestią są oczywiście alimenty, których mogą zadać małżonkowie. Jeśli sąd uzna winę jednej ze stron, małżonek winny jest całkowicie pozbawiony możliwości ubiegania się o alimenty. Natomiast niewinny małżonek, niezależnie od swojej sytuacji materialnej ma prawo ubiegać się o alimenty. Jedyną sytuacją, w której ten obowiązek ustanie jest tylko fakt zawarcia ponownego związku przez stronę pobierającą alimenty.

Powiązane artykuły