3.8 C
Warszawa
wtorek, 20 października, 2020

Naprawienie szkody w prawie karnym

Zobacz także

Kary

Art. 32. KK Karami są: 1) grzywna; 2) ograniczenie wolności; 3) pozbawienie wolności; 4) 25 lat pozbawienia wolności; 5) dożywotnie pozbawienie wolności. Art. 33. KK § 1. Grzywnę wymierza się...

Wyłączenie odpowiedzialności karnej

Art. 25. KK § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. § 2. W...

Formy popełnienia przestępstwa

Art. 13.KK § 1. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. ...

Zasady odpowiedzialności karnej

Art. 1. KK § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. ...

Naprawienie szkody wyrządzanej w wyniku przestępstwa w całości lub w części oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę ujęte jest w artykule 46 Kodeksu karnego. Jest to środek kompensacyjny w myśl, który sąd może orzec względem ofiary, a na jej wniosek musi to uczynić obligatoryjnie. Przestępcę zobowiązuje się więc do naprawienia szkody materialnej, którą wyrządził swoim zachowaniem oraz do zadośćuczynienia ewentualnej krzywdzie, do której się przyczynił.

Warto wiedzieć, że szkoda jest w prawie pojęciem szerokim i oznacza nie tylko uszkodzone czy stracone mienie, ale także utracone korzyści (lucrum cessans), które zostały przez owo przestępstwo utracone. Przykładowo, jeżeli chuligan uszkodzi taksówkarzowi samochód, w którym zazwyczaj przewozi on klientów to poniesie koszt nie tylko naprawy auta, ale także zapłaci poszkodowanemu to, co by prawdopodobnie zarobił, gdyby było ono sprawne. Krzywda oznacza natomiast szkodę niematerialną, a więc w praktyce jest to wycena poniesionego strachu, cierpienia, niepewności. W myśl Kodeksu karnego jeżeli z różnych powodów dla poszkodowanego takie rozwiązanie będzie bardziej korzystne, sąd może zamiast obowiązku naprawienia szkody zasądzić na rzecz ofiary ze strony sprawcy określonej nawiązki.

Należy jednak mieć na względzie, że obowiązek naprawienia szkody i zadośćuczynienia krzywdzie może zostać orzeczone tylko sprawcy, którego czyn spełnia wszystkie wymagania przestępstwa – jeżeli tak się nie stanie, to nawet przy zaistnieniu szkody nie można uzyskać w postępowaniu karnym zwrotu kosztów. Przykładowo, jeżeli sprawca uderzył w płot ze względu na szaleńczą jazdę samochodem to przestępcą nie zostanie uznany jeżeli udowodni mu się działanie w stanie wyższej konieczności (możliwe, że owa niebezpieczna szybkość wynikała z przewożenia ciężko chorej córki do szpitala). Chociaż nie są to sytuacje często, może być więc tak, że postępowanie karne nie spowoduje, że sprawca czynu będzie zobligowany do naprawienia szkód, które wyrządził. Oczywiście nie wyklucza to dalszych kroków prawnych, a więc wytoczenia powództwa cywilnego. Jest on już w odróżnieniu od sprawy karnej płatny i wymaga zdecydowanie bardziej skomplikowanych procedur.

Popularne w serwisie

Rozwód, a dziecko

Prawdopodobnie osobą, która najbardziej cierpi podczas rozwodu jest dziecko. Często nie rozumie ono w sytuacji, w której się znajduje. W przypadku postępowania rozwodowego kwestia dzieci...

Grzywna – najlżejsza polska kara kryminalna

Grzywna jest jedną z polskich kar kryminalnych, a więc orzekanych przez sąd w następstwie popełnienia przestępstwa. Polega na zapłacie określonej sumy pieniędzy na rzecz...

Prawa Konsumenta

Zazwyczaj, w chwili zakupu nie myślimy o prawach, które nam przysługują w momencie gdy dana rzecz nie spełni naszych oczekiwań lub okaże się być...

Wznowienie postępowania z powodu braku poinformowania jednej ze stron

Wznowienie postępowania jest instytucją procesową, która polega na ponownym rozpoznaniu sprawy, która wcześniej zakończyła się decyzją ostateczną. Aby móc wznowić postępowanie muszą mieć miejsce...

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ostatnio dodane

Prawa Konsumenta

Zazwyczaj, w chwili zakupu nie myślimy o prawach, które nam przysługują w momencie gdy dana rzecz nie spełni naszych oczekiwań lub okaże się być...

3 ciekawostki prawne, o których nie miałeś pojęcia

Prawo kojarzone jest głównie z zawiłymi przepisami, wielostronicowymi aktami prawnymi lub rozprawami sądowymi. Istnieją jednak pewne ciekawostki prawne, które warto znać! Niektóre z nich...

Kary

Art. 32. KK Karami są: 1) grzywna; 2) ograniczenie wolności; 3) pozbawienie wolności; 4) 25 lat pozbawienia wolności; 5) dożywotnie pozbawienie wolności. Art. 33. KK § 1. Grzywnę wymierza się...

Wyłączenie odpowiedzialności karnej

Art. 25. KK § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. § 2. W...

Formy popełnienia przestępstwa

Art. 13.KK § 1. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. ...

Kategorie