3.8 C
Warszawa
wtorek, 20 października, 2020

Grzywna – najlżejsza polska kara kryminalna

Zobacz także

Kary

Art. 32. KK Karami są: 1) grzywna; 2) ograniczenie wolności; 3) pozbawienie wolności; 4) 25 lat pozbawienia wolności; 5) dożywotnie pozbawienie wolności. Art. 33. KK § 1. Grzywnę wymierza się...

Wyłączenie odpowiedzialności karnej

Art. 25. KK § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. § 2. W...

Formy popełnienia przestępstwa

Art. 13.KK § 1. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. ...

Zasady odpowiedzialności karnej

Art. 1. KK § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. ...

Grzywna jest jedną z polskich kar kryminalnych, a więc orzekanych przez sąd w następstwie popełnienia przestępstwa. Polega na zapłacie określonej sumy pieniędzy na rzecz Skarbu Państwa. Znaczna większość osób uważa ją za lżejszą od kary pozbawienia wolności, ponieważ mimo, że uszczupla majątek to ratuje reputację. Na czym dokładnie polega jej specyfika i co należy o niej wiedzieć?

Stawka dzienna – co to znaczy?

Grzywna jako kara kryminalna wyrażana jest w stawkach dziennych, których ilość wahać się może od 10 do 540, a ich liczba ustalana jest w zależności od rozmiaru przestępstwa. Sama wartość każdej stawki dziennej jest jednak obliczana na podstawie dochodów i możliwości finansowych sprawcy: tak więc według Kodeksu Karnego, każda może wynosić między 10 a 2000 zł. Dopasowanie kary do indywidualnej sytuacji przestępcy jest bardzo ważne, ponieważ w ten sposób osiąga się funkcje sprawiedliwościową kary. Dla jednego bowiem zapłata 1000 zł będzie znaczną dolegliwością, a dla innego nie będzie stanowić większego problemu.

Grzywna jako kara samoistna i kumulatywna

W zdecydowanej większości przypadków grzywna występuje jako jedyna kara kryminalna za określone przestępstwo. Orzeczona może być wówczas, kiedy wyraźnie zezwala na to ustawa karna. Istnieją jednak wyjątki: na podstawie art. 37a Kodeksu karnego grzywnę orzec można zawsze, gdy przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności nie wyższą niż 8 lat. Jako kara kumulatywna (a więc nie jedyna) grzywna może występować w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich dotyczy warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności – wówczas sąd może orzec grzywnę, aby pozbawić wrażenia niekaralności sprawcy. Innym przewidzianym w Kodeksie karnym przypadkiem jest sytuacja, w której sprawca osiągnął korzyść majątkową z przestępstwa. Wówczas grzywnę można połączyć z pozbawieniem wolności, aby ukazać społeczeństwu prawdę, że przestępstwo nigdy nie może być uznawane za opłacalne.

Grzywna a inne formy zapłaty

Grzywna jest zapłatą określonej sumy pieniędzy na rzecz Skarbu Państwa. Nie można jej mylić np. z obowiązkiem naprawienia wyrządzonej szkody, o której wspomina art. 46 Kodeksu karnego. Uiszczana jest bowiem ona na rzecz poszkodowanego i ma na celu wyrównanie mu strat poniesionych w związku z przestępstwem. Grzywny nie można mylić też ze świadczeniem pieniężnym, które jest jednym ze środków karnych, a polega na wpłaceniu określonej sumy na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy oraz z przepadkiem, a więc przepadnięciem na rzecz Skarbu Państwa przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub służących do jego dokonania.

Popularne w serwisie

Zasady odpowiedzialności karnej

Art. 1. KK § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. ...

Co powinniśmy zrobić, kiedy zauważymy samowolę budowlaną?

Samowola budowlana jest zjawiskiem, z którym mamy do czynienia coraz częściej w naszym kraju. Należy wiedzieć, że pojawiające się do czasu do czasu anomalia...

Rozwód, a dziecko

Prawdopodobnie osobą, która najbardziej cierpi podczas rozwodu jest dziecko. Często nie rozumie ono w sytuacji, w której się znajduje. W przypadku postępowania rozwodowego kwestia dzieci...

Art. 178a kk – prowadzenie w stanie nietrzeźwości

Artykuł 178a kk jest przepisem karnym, który stanowi, że jazda po alkoholu jest przestępstwem. W obecnej chwili przepis ten wygląda w następujący sposób: Art. 178a...

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ostatnio dodane

Prawa Konsumenta

Zazwyczaj, w chwili zakupu nie myślimy o prawach, które nam przysługują w momencie gdy dana rzecz nie spełni naszych oczekiwań lub okaże się być...

3 ciekawostki prawne, o których nie miałeś pojęcia

Prawo kojarzone jest głównie z zawiłymi przepisami, wielostronicowymi aktami prawnymi lub rozprawami sądowymi. Istnieją jednak pewne ciekawostki prawne, które warto znać! Niektóre z nich...

Kary

Art. 32. KK Karami są: 1) grzywna; 2) ograniczenie wolności; 3) pozbawienie wolności; 4) 25 lat pozbawienia wolności; 5) dożywotnie pozbawienie wolności. Art. 33. KK § 1. Grzywnę wymierza się...

Wyłączenie odpowiedzialności karnej

Art. 25. KK § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. § 2. W...

Formy popełnienia przestępstwa

Art. 13.KK § 1. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. ...

Kategorie